Nyhetsbrev ska få fler att följa och kommentera rådets arbete

I dagarna kommer samordningsrådets första digitala nyhetsbrev. ”Syftet är att på det här sättet ytterligare stimulera omgivningen till att både följa och kommentera rådets arbete”, förklarar Bo Dahlbom, ledamot i rådet och ordförande för rådets referensgrupp inom kommunikation- och kunskapsspridning.

Sedan rådets verksamhet startade under hösten 2012 har mycket av arbetet fokuserat kring att samla in kunskap, informera- och föra dialog om utvecklingen av smarta elnät. Nu är arbetet inne i en ny fas med fokus på att ta fram ett förslag till en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät.

”Då är det extra viktigt att vi har kanaler för att sprida information framförallt om läget i det pågående arbetet, men också om evenemang och annat som berör utvecklingen av smarta elnät. Genom att nyhetsbrevet länkar till vår webbplats hoppas vi också att flera ska ta tillfället i akt att utnyttja dialogrutorna och bloggen där för att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter”, avslutar Bo Dahlbom.

Starta prenumeration av nyhetsbrevet här.

Kontakt:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07