Nya spelregler på elmarknaden!

Skärpta energi- och klimatpolitiska mål innebär stora utmaningar för Sveriges elsystem. Krav på minskade växthusgasutsläpp och en ökad andel förnybar elproduktion ställer krav på smarta elnät, som öppnar upp för såväl ny teknik som nya affärsmodeller och tjänster.

I slutet av året ska regeringens samordningsråd för smarta elnät presentera sin handlingsplan för hur utvecklingen av smarta elnät ska stimuleras.

Samordningsrådet avslöjar redan nu delar av sitt förslag, och bjuder in till en hearing och dialoglunch om ett första utkast till handlingsplan.

Välkommen till Almedalen måndagen den 30 juni!

  • Teaterskeppet, kajplats 10, Visby Hamn
  • Hearingen börjar klockan 10.30 och dialoglunchen klockan 11.30.

Förutom Hannes Carl Borg, politiskt sakkunnig Näringsdepartementet, deltar ett flertal av rådets ledamöter bl.a.: Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT och Telekomföretagen; Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; Mikael Odenberg, gd Svenska kraftnät och Anne Vadasz Nilsson, gd Energimarknadsinspektionen.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör: 072-540 85 07