Ny eldriven tuck tuck på väg ut i trafiken

En ny eldriven tuck tuck kan vara på väg ut på gatorna i Delhi. Den presenterades i veckan under en workshop arrangerad av The India Sweden Innovations’ Accelerator, ISIA. Samarbetet är ett initiativ av Energimyndigheten för att främja utveckling av ny, innovativ energiteknik i Indien och Sverige. Med på workshopen var Forum för smarta elnäts kanslichef Maria Sandqvist.

Indien rättvänd

Målet med programmet India Sweden Innovations’ Accelerator är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag. En viktig framgångsfaktor för utländska företag i Indien är att kunna anpassa tekniska lösningar till lokala förhållanden och att samarbeta med rätt partner.

Tillsammans med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan är  kanslichef Maria Sandqvist i Indien den 5-9 oktober. De deltar bland annat i India Economic Summit, World Summit for Sustainable Developmentoch Nobel Memorial Week. Med på resan finns en delegation från Team Sweden Energy, där Maria Sandqvist ingår tillsammans med svenska företag på energiområdet.