Möt rådet på Power Circle Summit!

I december i år ska rådet presentera sitt förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 för regeringen. Ny teknik som smarta elnät kommer att spela en stor roll för utvecklingen av framtidens hållbara energimarknader, och det är här som handlingsplanen kan göra skillnad.

– Power Circle Summit samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att dela insikter om framtidens el- och energimarknad. Därför är rådet där för att informera och föra dialog om handlingsplanen, berättar Bo Normark, rådets vice ordförande.

Som temapartner i Power Circle Summit den 6 november i Göteborg håller rådet en hel session på temat handlingsplan. Rådets kanslichef Karin Widegren inleder  med att berätta om några av de problemställningar som ligger till grund för rekommendationerna i planen. Exempelvis:

  • Hur påverkas elmarknaden av ökad efterfrågeflexibilitet och hur bör marknadsmekanismerna se ut för att nyttan för kunden också ska generera samhällsnytta?
  • Även producenterna kan behöva bidra till flexibilitet på en framtida marknad. Behöver vi nya incitament för att stimulera en sådan utveckling?
  • Hur kan smarta elnät bidra till effektivare nätutnyttjande och vad betyder det för framtida nätinvesteringar?

Bo Normark, vice ordförande i rådet, inleder och modererar därefter en paneldiskussion om problemställningarna och några av rekommendationerna i handlingsplanen som relaterar till dem.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här.

Kontakt:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07