Möt rådet i Almedalen 30 juni – Vi vill höra dina åsikter om vårt förslag!

Det slutgiltiga förslaget till nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät ska presenteras för regeringen i mitten av december i år. Nu finns en skiss på ett förslag med rekommendationer färdigt. Det vill vi gärna höra dina åsikter om!

Möt oss i Almedalen den 30 juni:

Plats: Teaterskeppet, kajplats 10, Visby Hamn

På hearingen får du ta del av några av de rekommendationer som handlingsplanen kommer att innehålla. En panel med bl.a. rådets ledamöter svarar på frågor. Under dialoglunchen får du höra ett antal inbjudna aktörers och intressenters förberedda inlägg för att fördjupa diskussionen om handlingsplanen. Observera att detta är två fristående evenemang. Om du har begränsat med tid, kan du välja att delta på något av dem.

Möjlighet till fortsatt dialog under sommaren och hösten
Utöver evenemangen i Almedalen finns fler möjligheter att delta i dialogen. En viktig kanal är den här webbplatsen, på vilken skissen och rekommendationerna publiceras inom kort. Här kan alla kommentera och föra dialog bl.a. genom dialogrutor i anslutning till rekommendationerna eller att skriva i bloggen.

De synpunkter som kommer fram i Almedalen och på webbplatsen under sommaren kommer att inkluderas i ett reviderat förslag som ska vara färdigt tidigt i höst. Då deltar vi i ett antal evenemang för att sprida information om och diskutera innehållet. Håll utkik på webbplatsen för tid och plats.

Ytterligare information
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07