Många förslag för ökad flexibilitet i morgondagens elsystem

okadflexibilitet

Den 22 mars togs många förslag fram för ökad flexibilitet i elsystemet under en heldags-workshop. Syftet med workshopen var att diskutera hinder, möjligheter och drivkrafter för aktörer att vara flexibla på morgondagens elmarknad.

 

Ett 80-tal engagerade deltagare som representerade kunder, energitjänsteföretag, producenter, myndigheter och aktörer på elmarknaden samlades till workshopen. Deltagarna reflekterade, diskuterade och presenterade förslag som ska möjliggöra en ökad flexibilitet i energisystemet. De fick diskutera såväl hinder som möjligheter ur olika aktörsperspektiv.
– Det kom in många värdefulla inspel till den arbetsgrupp som nu jobbar med att ta fram en strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät, berättar Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

 

Förslagen som togs fram under workshopen kommer att fungera som underlag till rekommendationer för en strategi för ökad flexibilitet i energisystemet i Sverige, som Forum för smarta elnät ska ta fram. Rekommendationerna och strategin kommer att presenteras på en hearing den 8 maj.

 

– Tyvärr fick inte alla intresserade plats på workshopen på grund av lokalens begränsningar. Men jag hoppas att de som är intresserade tar del av våra rekommendationer till en strategi på hearingen den 8 maj eller följer den via vår webbplats, säger Marielle Lahti.

 

Rekommendationerna till den kommande strategin publiceras cirka en vecka före hearingen och intresserade kommer kunna lämna förslag och synpunkter inför och under hearingen.