Kund i fokus på välbesökt seminarium om hur Sverige kan utveckla smarta elnät

– Vi ska åstadkomma smarta elnät som gör att kunderna kan optimera sin användning – och det måste vara användarvänligt på alla sätt, poängterade statssekreterare Daniel Johansson i sitt tal inför omkring 150 deltagare på Samordningsrådets seminarium om hur Sverige kan utveckla smarta elnät.

Syftet med seminariet var både att informera om rådets arbete hittills och att höra deltagarnas åsikter om vad de trodde är avgörande för att Sverige ska lyckas med att utveckla smarta elnät. Det sistnämnda skedde bland annat i form av dialogcaféer. Där diskuterades frågor inom områden som rådet har valt att fokusera vid. Resultaten av diskussionerna lyftes därefter upp till en panel med företrädare från företag, myndigheter och lärosäten samt till de övriga deltagarna. Ronnie Belmans, ordförande för Global Smart Grid Federation (GSGF) inspirerade dessutom alla med ett tal under rubriken The smart grid evolution – lessons learned in an international perspective. En av de viktigaste slutsatserna från både tal, dialogcaféer och paneldiskussionen var kundernas betydelse för utvecklingen av smarta elnät. Seminariet gick av stapeln i Stockholm den 26 april. Omkring 150 deltagare bidrog till en positiv förmiddag som avslutades med lunch och mingel.

För ytterligare information

Bo Normark, vice ordförande

mobil: 0706-08 80 20

Helena Lundberg, kommunikatör

tel: 08-405 44 64, mobil: 072-540 85 07