Internationellt webbinarium om den nationella handlingsplanen

Den 21 januari 2015 hölls ett internationellt webbinarium om arbetet med den svenska handlingsplanen för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030. Clean Energy Solutions Center, i samarbete med International Smart Grid Action Network (ISGAN), stod som värdar för webbinariumet och det leddes av Karin Widegren, rådets kanslichef 2012-2014.

Webbinariumet gav en överblick av de rekommendationer och förslag som planen innehåller samt beskrev den process som ledde till att dessa kunde identifieras. Du kan ta del av det inspelade webbinariumet och Karin Widegrens presentation här.

Kontakt:
Willy Hallgren, handläggare, Miljödepartementet, telefon: 08-405 46 41.