Internationell tävling inom smarta elnät

Svenska smarta elnätsprojekt bjuds in att delta i en internationell tävling på temat ”Consumer egagement and empowerment”. Det är International Smart Grid Action Network, ISGAN, som har initierat tävlingen och sista dagen för nomineringar är den 22 mars.

Vad är ISGAN?
ISGAN är ett tekniksamarbete  inom International Energy Agency, IEA, inom området för utveckling av smarta elnät där Sverige är aktivt på flera områden. Syftet med ISGAN är att bidra till utvecklingen av smarta elnät globalt, genom att främja erfarenhetsutbyte mellan deltagande länder och samarbete mellan statlig och privat sektor. ISGAN arbetar brett med policyfrågor, teknikutveckling, finansieringsfrågor och utbildning.

ISGAN Award of Exellence
ISGAN har arbetat fram ett program för tävlingar inom området för smarta elnät. Temat för 2014 års tävling är ”Consumer Engagement and Empowerment”. Sista dagen för nomineringar är den 22 mars.

Ytterligare information och anmälan
IEA:s webbplats.