Internationell policykartläggning

Kartläggning och analys av policyutveckling inom smarta elnät har genomförts av Tillväxtanalys för samordningsrådets räkning. De länder som omfattas av denna studie är Japan, Kina, Sydkorea, USA och Indien. Uppdraget har slutrapporterats och rapport finns i utkastform. Rapporten kommer inom kort att presenteras i full version.