Incitament för smarta elnät – ny studie

För att främja utvecklingen av smarta elnät kommer incitamentsregleringen att utvärderas och vidareutvecklas av Energimarknadsinspektionen.

Som ett led i detta har Forum för smarta elnät initierat en studie om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta elnät. Studien, som har tagits fram av Copenhagen Economics Studien ska svara på tre frågor:

  1. Hur är incitamenten för utveckling av elsystemet med en ökad andel förnybar energi och smarta elnätslösningar?
  2. Hur påverkar incitamenten elnätsföretagens val av teknik och kvalitet?
  3. Hur påverkar teknikutvecklingen behovet och valet av incitament framöver?

Vill du lämna synpunkter på studien, är du välkommen med dessa till info@swedishsmartgrid.se

Studien presenteras vid en hearing den 29 augusti i Stockholm, kl 09.30-12.00

Här kan du ladda ner ett utkast av studien Incitament för smarta elnät