Inbjudan till presskonferens

Handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030 överlämnas

 

Tid och plats
Måndagen den 8 december klockan 10.00
Pressrummet, Rosenbad

Samordningsrådet för smarta elnät bjuder in till presskonferens i samband med att rådet överlämnar sitt slutbetänkande, inkl. förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030, till energiminister Ibrahim Baylan den 8 december. Planen syftar till att möta en rad utmaningar som t.ex. en omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion, elektrifiering av vägtransporter och ökat kundinflytande.

Efter ministerns inledning presenterar rådets ordförande Maria Khorsand, vd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och vice ordförande Bo Normark, senior konsult Power Circle, planens övergripande innehåll. Därefter finns utrymme för frågor om den.

Samordningsrådet för smarta elnät med femton ledamöter från näringsliv, lärosäten och myndigheter tillsattes i maj 2012.

Vänligen medtag presslegitimation.

Kontakt
Karin Widegren, samordningsrådets kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, samordningsrådets kommunikatör, mobil: 072-540 85 07
Gunilla Hjalmarsson, pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan,
mobil: 072-545 70 79