Hur kan energilager bli en del av energisystemet?

Rådets arbete med att ta fram ett förslag på en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät börjar att närma sig ett slut. I början av december ska förslaget presenteras för regeringen.

Ett delområde för handlingsplanen är energilagring som en del i energisystemet. Power Circle har därför på uppdrag av rådet genomfört en studie om energilagers möjliga roller i energisystemet på olika nivåer. I uppdraget har ingått att klargöra problemställningarna om hur ramverk och affärslogik påverkar elektrisk energilagring. Nu finns resultatet av Power Circles studie sammanställt i en rapport.

– Vi behöver få en klar bild av potentiella hinder och möjligheter för enerilagring i dagens och framtidens system. Rapporten koncentreras kring elektrokemiska lager, eftersom det är inom detta teknikområde den särklassigt största utvecklingen sker. Det finns mycket som tyder på att priset på batterier kommer fortsätta att falla, och det är viktigt att Sverige kan ligga i framkant och även skaffa sig praktiska erfarenheter inom området, berättar rådets kanslichef Karin Widegren.

En intressant slutsats i Power Circles rapport är att de pekar på att värdet av lokala energilager är störst. Att priserna dessutom faller snabbt och att de saknar skalfördelar, skulle enligt Power Circles rapport motivera distribuerade lager hos slutkonsument.

Baserat på hela sin genomlysning avslutar Power Circle rapporten med ett antal konkreta förslag på vad som skulle kunna göras för att energilagring skulle kunna bli en del av energisystemet.

Ta del av hela rapporten här.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 45 33
Gunilla Andrée, kommittésekreterare, mobil: 073-660 21 46