Hearing 29 augusti – Stimulerar dagens nätreglering att investera i smarta lösningar? – Save-the-date

För att främja utvecklingen av smarta elnät kommer incitamentsregleringen att utvärderas och vidareutvecklas av Energimarknadsinspektionen. Som ett led i detta har Forum för smarta elnät initierat en studie om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta elnät.

Studien, som har tagits fram av Copenhagen Economics, ska svara på tre frågor:

  1. Hur är incitamenten för utveckling av elsystemet med en ökad andel förnybar energi och smarta elnätslösningar?
  2. Hur påverkar incitamenten elnätsföretagens val av teknik och kvalitet?
  3. Hur påverkar teknikutvecklingen behovet och valet av incitament framöver?

Vid hearingen presenteras bland annat en omvärldsanalys med olika typer av regleringslösningar, redovisning av en enkät bland elnätsföretag i Sverige, djupintervjuer med insatta personer i elnätsbranschen och berörda myndigheter samt slutligen förslag till möjliga lösningar för framtida svensk incitamentsreglering.

Hearingen är kostnadsfri, men har begränsat antal platser. Registrering, kaffe med smörgås från kl 09.30.

Tid: 29/8 2017 kl 10.00 – 12.00

Plats: Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Syfte: Presentera en studie om befintlig incitamentsreglering

Mål: Få synpunkter på studien och innehållet

Vem: Aktörer på elmarknaden och  myndigheter

Anmälan: Senast den 22 augusti här

Frågor om hearingen: marielle.lahti@swedishsmartgrid.se