Har vi rätt förutsättningar för en mer flexibel elmarknad?

image002

Välkommen på en workshop för dig som redan idag är aktör på elmarknaden eller kanske ny aktör i morgon.

På den här workshopen reflekterar och diskuterar vi utifrån ditt perspektiv förslag som ska möjliggöra en ökad flexibilitet i energisystemet i Sverige. Vilka hinder finns på elmarknaden idag för att du ska kunna bidra till en mer flexibel elmarknad?

Vi kommer också diskutera EU-kommissionens lagstiftningsförslag ”Ren energi för alla i Europa” som syftar till att visa att övergången till ren energi är framtidens tillväxtsektor. Lagstiftnings­förslagen omfattar energieffektivitet, förnybar energi, elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.

Tid: 22 mars, kl 09.30 – 15.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Syfte: Presentera, diskutera incitament och möjligheter för aktörer att vara flexibla på morgondagens elmarknad.
Mål: Ta fram förslag för ökad flexibilitet i elsystemet i Sverige
Vem: Aktörer på elmarknaden, nya aktörer, teknik- och tjänsteleverantörer
Anmälan: Workshopen är fulltecknad
Frågor: marielle.lathi@swedishsmartgrid.se

Program
Facilitator: Pia Villför Larsson, Facilitatorshuset

09.30: Registrering och kaffe
10.00: Välkommen och inledning: Catarina Nauclér, Fortum och Maria Sandqvist, Forum för smarta elnät
10.15: Förutsättningar och reflektioner ur kundens perspektiv:
– Åtgärder för ökad flexibilitet i elsystemet: Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
– Ren energi för alla i Europa: Cathrine Lillo, Energiföretagen
10.35: Förutsättningar och reflektioner ur nya aktörers perspektiv:
– Åtgärder för ökad flexibilitet i elsystemet: Anna Wolf, Power Circle
– Ren energi för alla i Europa: Cathrine Lillo, Energiföretagen
10.55: Förutsättningar och reflektioner ur elhandlarnas perspektiv:
– Åtgärder för ökad flexibilitet i elsystemet: Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
– Ren energi för alla i Europa: Göran Hult, Fortum
11.15: Förutsättningar och reflektioner ur stamnätsoperatörers- och
nätägarnas perspektiv:
– Åtgärder för ökad flexibilitet i elsystemet: Anna Wolf, Power Circle
– Ren energi för alla i Europa: Magnus Thorstensson, Energiföretagen
11.35: Lunch
12.30: Förutsättningar och reflektioner ur elproducenternas perspektiv:
– Åtgärder för ökad flexibilitet i elsystemet: Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
– Ren energi för alla i Europa: Göran Hult, Fortum
12.50: Grupparbeten och diskussion
14.50: Sammanfattning och avslutning

 

image005