Fullt hus på rådets hearing och dialoglunch i Almedalen

02-maria-khorsand-654x436
Maria Khorsand, rådets ordförande och vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Foto: Daniel Löfgren

I slutet av året ska regeringens samordningsråd för smarta elnät presentera sin färdiga handlingsplan för hur utvecklingen av smarta elnät ska stimuleras. Redan nu finns en skiss med rekommendationer färdig. Därför passade rådet på att bjuda in till hearing och dialoglunch i Almedalen för att få in synpunkter och stimulera till dialog om det fortsatta arbetet. Drygt 200 deltagare representerande allt från bransch och närmast berörda aktörer till konsumenterna fanns på plats.

”Vi är helt övertygade om att smarta elnät är en tillväxtbransch både nationellt och internationellt. Handlingsplanen ska bidra till utvecklingen. Därför är vi väldigt glada över att så många har kommit hit i dag, inledde Maria Khorsand, rådets ordförande och vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, dagen.

Under hearingen gick rådet igenom 6 av sammanlagt trettiofyra rekommendationer som man har enats kring. Vid dialoglunchen presenterade 7 inbjudna aktörer sina perspektiv på alla trettiofyra rekommendationer. Inställningen var generellt sett mycket positiv:

”Alla rekommendationer som har förts fram här i dag är fullt relevanta”, sa Jenny Larsson, vd för Gotlands Energi.

Dock gavs också uttryck för att rådet har en del att arbeta vidare med innan leveransen av handlingsplanen till regeringen:

”Jag hör vad ni säger. Vi måste titta vidare på kundperspektivet och ytterligare konkretisera rekommendationerna. Men, det vill vi väldigt gärna att ni bidrar till. I slutet av veckan öppnar vi upp för dialog om skissen och rekommendationerna på rådets webbplats. Ta tillfället i akt att bidra med dina åsikter och kunskaper där”, avslutade Maria Khorsand dagen.

Ta del av och diskutera skissen och rekommendationerna här.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07