Framtidens knäckfrågor upp till ytan

Vrid fram klockan till 2030. Hur lever vi då? Ungefär som i dag eller har det mesta förändrats? På rådets seminarium den 26 november öppnades dörren till framtiden. Rådet hade tagit fram fyra olika framtidsscenarier som presenterades och diskuterades av de 130 deltagarna. Tillsammans pekade man på flera knäckfrågor som måste lösas – oavsett vilken väg vårt samhälle tar in i framtiden.

Ytterligare information:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Gunilla Andrée, kommittésekreterare med inriktning energisystem och FoU, mobil: 073-660 21 64