Forum för smarta elnät till Peking

Anna Nordling, Kansliet för smarta elnät, deltar i den svenska delegation som besöker Peking den 6-8 december. Syftet med Forumets deltagande är att undersöka förutsättningarna för samarbete inom smarta elnät, där en möjlighet är att ordna någon aktivitet under Clean Energy Minsterials årsmöte som äger rum våren 2017. Resan görs tillsammans med Energimyndigheten som tittar på möjligheten till ett fortsatt brett energisamarbete.

Delegationen leds av Nils Vikmång, statssekreterare för energifrågor och ordförande för Forum för smarta elnät.