Forum för smarta elnät har sitt första möte

Fredagen den 17 juni samlas Forum för smarta elnät för första gången. Mötet syftar främst till att diskutera förväntningar på vad som ska vara uppfyllt när uppdraget rapporteras till regeringen i december 2019. En del av mötet kommer också att ägnas åt formalia och presentationer. Här hittar du namnen på ledamöterna i forumet.