Fortsatt dialog med branschen i höst

Samordningsrådet deltar på Svensk Energis regionmöten i höst. Det första går av stapeln i Eskilstuna den 24 september 2013.

”Redan i våras hade vi ett dialogforum med elnätsföretagen. Vårt deltagande i regionmötena ger oss ytterligare möjligheter att föra dialog med dem samtidigt som vi också får träffa andra aktörer som är viktiga att ta hänsyn till i vårt arbete” berättar Karin Widegren, rådets kanslichef.

Samordningsrådet kommer att ge en kort orientering om utredningsuppdraget och den energipolitiska bakgrunden. Dessutom informerar rådet om vad det hittills har gjorts och vad som är på gång. Tillsammans ger det utgångspunkten för en diskussion om incitament för aktörerna på elmarknaden, smart mätning samt forsknings- och utvecklingsfrågor etc.

 

Ytterligare information:

Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Karima Björk, kommittésekreterare elmarknad, mobil: 072-575 46 06

Fakta om rådet och dess uppdrag finner du här. Övriga datum och platser för rådets deltagande på regionmötena finner du här.

Information om Svensk Energis regionmöten och dess övriga innehåll kan du ta del av här.