Företagsregister nu även på engelska

En av viktig uppgift för rådet är att bidra till att smarta elnät kan utvecklas till en svensk tillväxtbransch.

– I vårt slutbetänkande, inkl. förslaget till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät, som rådet ska överlämna till regeringen den 8 december ger vi rekommendationer och konkreta förslag som ska bidra till det. Men redan i somras lanserade rådet ett företagsregister på swedishsmartgrid.se. Där kan företag verksamma inom smarta elnät gratis registrera sitt företag och på det sättet marknadsföra sig, berättar Karin Widegren, rådets kanslichef.

– Det finns ett stort intresse från andra länder att ta del av vad som händer inom smarta elnät i Sverige. Många intresserade har hittat vår webbplats, men det är först nu som den engelska delen av den börjar att ta form och kan ge svar på en del av frågorna. En viktig del i utvecklingen är dessutom att vi har lanserat företagsregistret även på den delen av webbplatsen. Det gör att de företag som är registrerade där nu även når ut internationellt.

Samordningsrådet avslutar sitt uppdrag i årsskiftet 2014/2015. Rådets webbplats kommer dock att finnas kvar som en samlingspunkt för smarta elnät i Sverige. I sitt slutbetänkande ger rådet förslag på en samordningsfunktion som kan driva arbetet med att implementera handlingsplanen och som också kan förvalta och utveckla webbplatsen.

Hitta svenska smarta elnätsföretag här.
Find Swedish smart grid companies here.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07