Företagskartläggning

Samordningsrådet har uppdragit åt Business Sweden (f.d. Exportrådet) att genomföra en företagskartläggning. Kartläggningen omfattar vilken kompetens det finns i Sverige i form av företag som levererar eller skulle kunna leverera produkter och tjänster inom området smarta elnät. Uppdraget har slutrapporterats och rapport finns i utkastform. Rapporten kommer inom kort att presenteras i full version.