• Integration av förnybar och decentraliserad produktion
  • Förbättring och förstärkning av transmissions-systemet
  • Effektiviserad drift- och underhållsteknik för distributions-system
  • Realtidsöver-vakning och styrning av elnät
  • Avancerad mätarinfra-struktur
  • Kundsystem för förbrukarflexibilitet och energieffektivisering
  • Laddning och laddinfra-struktur för elfordon
  • Integration av informations- och kommunikations-teknologier (IKT)
ABB AB
Besöksadress
Kopparbergsvägen 2
Västerås
72183