Följ höstens intervjuserie med rådets ledamöter

Rådets ledamöter kommer från myndigheter, organisationer, näringsliv och olika forskningsmiljöer. Tillsammans har de regeringens uppdrag att motivera, informera och planera för utveckling av smarta elnät som bidrar till en effektivare och mer hållbar energianvändning.

– Smarta elnät är ett mycket brett begrepp som omfattar hela fältet från kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya produkter och tjänster baserade på informationsteknik, kunskap om energiflöden och styrmöjligheter ute hos slutanvändarna. Med intervjuserien vill vi visa på hur ledamöterna bidrar med sin kompetens och sitt perspektiv för att vi ska lyckas med uppdraget, berättar Maria Khorsand, rådets ordförande och Vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Samordningsrådet för smarta elnät tillsattes den 30 maj 2012. Rådet ska medverka till tydliga spelregler på marknaden och starkare inflytande för kunderna. Dessutom ska rådet medverka till att smarta elnät blir en tillväxtbransch och att det finns gynnsamma förutsättningar för utveckling av smarta elnät i Sverige. Rådet ska också utveckla en nationell kunskapsplattform om smarta elnät.

Intervjuserien publiceras på webbplatsen under hösten 2013. Läs den första, med Maria Khorsand här.

För ytterligare information
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07