Erik Brandsma om sin syn på smarta elnät

Under hösten 2013 startade en intervjuserie med samordningsrådets ledamöter om deras syn på smarta elnät. Nu har turen kommit till Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten. Erik betonar vikten av helhetsperspektiv i byggandet av den hållbara smarta staden, och där spelar de smarta elnäten en viktig roll. Läs hela intervjun här.