Members

Chair
Ibrahim Baylan, Minister for Policy Coordination and Energy

Members
Karin Alvehag, Energimarknadsinspektionen
Analytiker, Ph.D. in Electrical Engineering

Tania Pinzon, Affärsverket Svenska kraftnät
Enhetschef, Marknadsstöd

Rémy Kolessar, Statens Energimyndighet
Avdelningschef, Forskning och innovation

Peter Vikström, Konsumentverket
Enhetschef, Konsumentverkets analysverksamhet

Håkan Nordkvist, IKEA
Sustainability Innovation Manager

Jonas Abrahamsson, E.ON Sverige
Chief Executive Officer, CEO

Catarina Nauclér, Fortum Power and Heat
Chef forskning och utveckling

Cecilia Schartau, Business Sweden
Senior project manager

Olle Dierks, Inkubatorer SISIP
Expert, innovationsupphandling och internationalisering

Maria Sandqvist, Teknikföretagen
Enhetschef, produktkrav och miljö

Anders Persson, IT & Telekomföretagen
Näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen, Almega

Guillaume Leygues, Google Sverige
Cloud Platform Sales Engineer

Karin Widegren, International Smart Grid Action Network (ISGAN)
Vice ordförande, ISGAN Sverige

Lena Johansson, Siemens AB
Säljchef, nätsystem

Marie Fossum Strannegård, Ericsson
VP, Global Head of Energy and Utilities

Mikael Dahlgren ABB Sverige
Forskningschef

Anna Denell Vasakronan
Hållbarhetschef

Karin Friberg, Energiforsk
Verkställande director