Energiutblick 2017 – omställning till ett hållbart energisystem

untitled

Den 14 mars 2017 är det dags för Sveriges energiseminarium Energiutblick på Stockholm Waterfront Conference Centre. Fokus är omställningen till ett hållbart energisystem.

Dagen kommer att präglas av samtal och dialog mellan aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. Det är dessa aktörer som aktivt ska driva Sveriges utveckling till ett hållbart samhälle. Dagen kommer att präglas av samtal och möten i syfte att knyta varaktiga relationer. Smarta nät och digitalisering är ett av fyra teman parallella sessioner varav smart, där syftet är att åstadkomma dialog kring smarta elnät med fokus på digitalisering och energilagring.

Smarta nät och digitalisering

Sessionen ska hjälpa till att teckna en framtida bild av energisektorn när digitalisering och energilager är en del av vardagen.

– Vi ska också undersöka vad som krävs för att komma dit, till exempel vilka nya möjligheter som öppnas och vilka strukturella förändringar som kommer att ske, berättar Anna Nordling, projektledare på Forum för smarta elnät.

Anmälan till Energiutblick beräknas öppna 1 februari 2017 och kommer att kunna göras via Energimyndighetens webbplats.