Energikommissionen och Forum för smarta elnät bjuder in till seminarium om energilager

Hur kan energilager bidra till systemnytta och nätnytta i elsystemet?

Tid: onsdag den 28 september kl. 09:00 – 13:30 inkl. lunch.

Plats: Stockholm

Syfte: Olika former av energilagring kan bidra med flexibilitet i elsystemet och balansera produktion och användning i elsystemet. Seminariet syftar till att belysa vilka nyttor olika typer av energilager kan erbjuda på olika nivåer i elsystemet.

Seminariet samarrangeras med Forumet för smarta elnät. Energikommissionens ordförande och energiminister Ibrahim Baylan inleder seminariet. Representanter från näringsliv, myndigheter och organisationer kommer att delta. Nils Vikmång, statssekreterare och ordförande i Forumet för smarta elnät avslutar seminariet.

Läs mer om seminariet här. Anmäl dig till seminariet här.