Dialogforum och workshop den 9 september

Samordningsrådet i samarbete med Energimyndigheten bjuder in till dialogforum och workshop. Inbjudan vänder sig framförallt till verksamma inom ett litet eller medelstort företag inom smarta elnät eller innovationer för likströmsanvändning. Tema för dagen är dels smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag, dels om behovet av innovationer som underlättar likströmsanvändning i framtidens smarta elnät.