Dialogforum den 23 oktober

Samordningsrådet bjuder in till dialogforum om hur tillverkande industri kan dra nytta av smarta elnät. Inbjudan vänder sig framförallt till dig som är energiansvarig eller har ett strategiskt ansvar inom tillverkande industri.

En central fråga i samordningsrådets uppdrag är hur smarta elnät/smarta energitjänster kan bidra till ökat kundinflytande och aktivare kunder. Under detta tema fokuserar vi nu på vilken betydelse smarta elnät kan ha för framtida strategier och hur tillverkande industri som elkund kan dra nytta av smarta elnäts möjligheter.

För ytterligare information eller frågor rörande dialogforumet, kontakta Karima Björk, mobil: 072-575 46 06.