Dialogforum 19 november

I våras höll rådet det första dialogforumet med elnätsföretagen. Nu bjuder vi in till fortsatt dialog och vänder oss till dig som har en strategisk roll på ett elnätsföretag. Syftet med forumet är att informera om och diskutera vad som kan göras för att stimulera utvecklingen av smarta elnät och vad som kan lösas i förhandsregleringen. Mötet leds av Bo Normark, Senior Advisor, Power Circle och vice ordförande i rådet tillsammans med Anne Vadasz-Nilsson, Generaldirektör Energimarknadsinspektionen och ledamot i rådet.