Den 8 december 2014 – Rådet överlämnar förslaget till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät till regeringen

I slutet av förra veckan kom inbjudan från regeringen: Rådet är välkommet att överlämna sitt slutbetänkande, inkl. förslag till handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät 2015-2030, på förmiddagen den 8 december. Både energiminister Ibrahim Baylan och statssekreteraren Nils Vikmång deltar.

– Förmiddagen inleds på Miljödepartementet där vi formellt överlämnar betänkandet till ministern. Rådet och alla de som har varit inblandade i vårt arbete har haft ett roligt och tidvis utmanande arbete. Inte minst gäller det själva handlingsplanen för utvecklingen av smarta elnät. Nu ska den sjösättas, implementeras och över tiden utvecklas. I vårt betänkande lämnar vi förslag till regeringen om hur det skulle kunna gå till. Förhoppningsvis får vi en stund för att resonera om det, berättar Maria Khorsand, rådets ordförande och vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

– Klockan 10-10.30 hålls en presskonferens på Rosenbad. Då presenteras några av planens centrala delar och vi visar på hur utvecklingen av smarta elnät kan bidra till regeringens miljö- och energipolitik på kort- och lång sikt.

Läs mer om rådet och dess uppdrag här.

Kontakt
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07