Dags att prioritera mål och ta fram en strategi

Den 15 september träffas styrgruppen för sitt första höstmöte. Denna gång har större delen av mötet formen av en workshop. Vilka uppdrag måste prioriteras? Hur ska vi formulera målen och hur ska vi mäta vårt arbete för att veta om vi lyckas?

Dessa är några av de frågor som styrgruppens ledamöter kommer att ta tag i. Resultatet av workshopen kommer att bygga grunden för vår verksamhetsstrategi. På agendan står också att besluta om Forumets två första arbetsgrupper. Dessutom ska ledamöterna fotograferas. Bilderna kommer ni att kunna se här på hemsidan så småningom, liksom en rapport från mötet.