Brett stöd för förslag till rekommendationer

Ett brett stöd för förslagen till rekommendationer för ett flexibelt elsystem och nu behöver vi gå från ord till handling. Så kan hearingen sammanfattas som Forum för smart elnät genomförde den 8 maj.

Måndagen den 8 maj presenterades förslag till rekommendationer som kommer vara grunden till en strategi för ökad flexibilitet i elsystemet vid en hearing på IVA i Stockholm. Ett 80-tal deltagare medverkade på plats och över 200 följde hearingen via en webbsändning.

Hearingen inleddes av Nils Vikmång, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet samt ordförande i Forum för smarta elnät. Han påtalade vikten av att ta fram rekommendationerna i syfte att förverkliga Forum för smarta elnäts vision: I samverkan, lokalt och globalt, är det enkelt att bidra till ett hållbart energisystem där Sverige är en internationell förebild i utvecklingen av smarta elnät.

– Deltagarna uttryckte ett brett stöd för förslagen till rekommendationerna, men de uttryckte samtidigt vikten av att komma igång och att gå från ord till handling, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Närmast sammanställs synpunkterna och slutrekommendationerna i en slutrapport. I slutrapporten kommer rekommendationer och motiveringar ingå.

Presentationsbilder som visades vid hearingen

Här kan du ta del av sammanställningen av förslagen till rekommendationerna

hearing-8-maj-2017

Nöjda arrangörer: Maria Sandqvist, kanslichef Forum för smarta elnät; Nils Vikmång, statssekreterare Miljö- och energidepartementet; Catarina Nauclér, ordförande arbetsgruppen för flexibilitet i elsystemet och forsknings- och utvecklingschef Fortum och Marielle Lahti, projektledare Forum för smarta elnät.