Blädderblock, ritningar och diskussioner

Många blädderblock, kreativa teckningar och många intensiva diskussioner. Det var något av innehållet i den workshop som dominerade  höstens första möte med styrgruppen för Forum för smarta elnät. Dessutom fanns en fotograf på plats för att dokumentera arbetet och styrgruppen.

Styrgruppen hann också besluta att tillsätta Forumets två första arbetsgrupper. En arbetsgrupp får uppdraget ”En strategi för smarta elnät från forskning till internationalisering”. Den gruppen leds av Marie Fossum, Ericsson. Catarina Nauclér, Fortum, blir ordförande i den andra arbetsgruppen med uppdraget ”Strategi för flexibilitet i elsystemet”.

De ledamöter som vill delta i arbetet och har resurser att ställa till förfogande måste anmäla sitt intresse senast den 23 september. Det kan också bli aktuellt att ta in personer i arbetsgruppen som inte är ledamöter i Forumet.

Forumet beslutade även att arrangera ett seminarium om digitalisering. Seminariet kommer att äga rum före jul, men än så länge är inget datum fastställt.

Protokoll från mötet liksom handlingar och bilder från mötet kommer snart att publiceras här på webbsidan.