Avspark för arbetsgrupperna och tydligare mål

2016 är det år då Forum för smarta elnät startat sin verksamhet. Sammanlagt kommer styrgruppen att hinna träffas tre gånger. Årets sista möte äger rum onsdagen den 26:e oktober. Då är det dags att besluta om vilka personer som ska ingå i de två arbetsgrupperna ”En strategi för smarta elnät från forskning till internationalisering” och ”Strategi för flexibilitet i elsystemet”. Dessutom kommer styrgruppen att diskutera medskick till gruppernas arbete,

Utöver detta står återigen vision och mål för forumets arbete på agendan. Sedan förra mötets workshop har styrgruppens arbete förtydligats för att kunna utgöra grunden till mål och strategier.