Almedalen 2014: Hearing om nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät

I december i år ska samordningsrådet överlämna ett förslag på en nationell handlingsplan för utvecklingen av smarta elnät till regeringen. Innan alla delar av förslaget läggs fast ska förslaget diskuteras med berörda aktörer. Ett viktigt tillfälle för detta blir i Almedalen 2014 då rådet håller en hearing.

När: 30 juni, klockan 10.30 till 13.00 (inklusive lunch med program)
Var: Teaterskeppet, Visby Hamn

Programmet är under utarbetande. Både det och inbjudan till evenemanget kommer att påannonseras under våren.

Hittills har rådet arbetat intensivt med att ta fram underlag till sina förslag, till exempel i form av de scenarier som presenterades för en bredare krets på ett seminarium i november 2013. Nu går arbetet in i en ny fas, där bland annat de olika delarna av handlingsplanen identifieras och möjliga åtgärdsförslag diskuteras. En första skiss till handlingsplan för perioden 2015-2030 ska vara färdig i slutet av maj. Med detta preliminära förslag vill rådet ge utrymme för dialog och synpunkter under försommaren fram till tidig höst, så att hänsyn kan tas till dessa under senhöstens arbete med att fördjupa, komplettera och färdigställa handlingsplanen.

Kontakt:
Karin Widegren, kanslichef, mobil: 073-064 46 33
Helena Lundberg, kommunikatör, mobil: 072-540 85 07