Swedish Cleantech

Swedish Cleantech är Sveriges största webbplats för miljöteknikföretag. På webbplatsen finns information från ett 30-tal myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och regionala aktörer.

På swedishcleantech.se får företag hjälp att utveckla sina affärer på hemmamarknaden och att förbereda sig för export genom samlad tillgång till kunskap, finansiering och nätverk.

Webbplatsen ger information om hur du hittar finansiering och rådgivning för ditt företag. Du kan också hitta samarbetspartners och få kontakt med aktörer som jobbar inom miljöteknikområdet. I kalendariet på swedishcleantech.se hittar du mässor, seminarier och andra event som kan hjälpa dig att utveckla företagets affärer både i Sverige och internationellt.

Webbplatsen drivs av Tillväxtverket, tillsammans med Energimyndigheten och Forum för smarta elnät.