Webbsänd hearing om Incitament för smarta elnät

2017-08-28 11:19

För att främja utvecklingen av smarta elnät kommer incitamentsregleringen att utvärderas och vidareutvecklas av Energimarknadsinspektionen. En studie framtagen av Copenhagen Economics, presenteras tisdagen den 29 augusti kl 10-12. Välkommen att följa hearingen här på webben. Det kommer att finnas möjlighet att kommentera under sändningen.

Forum för smarta elnät har initierat en studie om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta elnät. Studien ska svara på tre frågor:

  1. Hur är incitamenten för utveckling av elsystemet med en ökad andel förnybar energi och smarta elnätslösningar?
  2. Hur påverkar incitamenten elnätsföretagens val av teknik och kvalitet?
  3. Hur påverkar teknikutvecklingen behovet och valet av incitament framöver?

Vill du lämna synpunkter på studien, är du välkommen med dessa till in...@swedishsmartgrid.se

Här kan du ladda ner ett utkast av studien Incitament för smarta elnät

Du kan lämna dina kommentarer och synpunkter via www.menti.com ange kod 75 29 66 (endast 160 tecken)

Webbsändning Hearingen kommer att webbsändas kl 10.00 – 12.00, och kan följas här: http://streaming.iva.se/live1