Vill du göra affärer i Indien?

2018-01-11 11:30

Fram till den 4 februari har ditt företag möjlighet att söka till programmet India Sweden Innovations' Accelerator 2018 (ISIA). Syftet med programmet är att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag.

Programmet pågår mellan mars 2018 och december 2019 och drivs av Energimyndigheten och Business Sweden. Deltagandet är kostnadsfritt för de företag som väljs ut. Programmet erbjuder en introduktion till den
indiska marknaden inklusive tre besöksresor med individualiserade reseprogram och dedikerad stöttning. Syftet är att du ska bygga kunskap, nätverk och kanske inleda egna diskussioner kring utveckling och affärssamarbeten.