”Vår ambition är att vi ska finnas i 10 länder 2021”

2019-04-10 09:43

Det nystartade företaget Enequi vill göra det så enkelt som möjligt för sina kunder att lagra energi, så att elen alltid räcker till även om solpanelerna inte levererar för tillfället, alla apparater i huset är på och bilen står på laddning.

Forum för smarta elnät arbetar bland annat med att främja internationella affärsmöjligheter för små- och medelstora företag. Emellanåt intervjuar vi företag i vårt nätverk för att få deras syn på potential och utmaningar. Denna gång har vi pratat med Patrik Hahne, CEO på Enequi.

Företag: Enequi
Antal anställda: 35
Säte: Sollentuna (SE), Göteborg (SE) och Köge (DK)

Vilka lösningar erbjuder ni?

Vi är ett nystartat, men snabbt växande bolag, bemannat med lång erfarenhet som erbjuder effektbalansering för fastighetsägare. Vi hanterar de ökade kraven på dagens allt mer pressade elnät genom att balansera de stora variationerna i elförsörjningen i en fastighet. Rent konkret innebär det produkter och tjänster för att styra och övervaka olika apparater i fastigheten i kombination med energilager, samt mjukvarulösningar för att det ska bli helt automatiserat för fastighetsägaren.

Nyttan i korthet är möjligheten att

  • köpa el när den är som billigast och använda den när den är som dyrast
  • lagra solenergi när ingen är hemma och solen är uppe
  • kapa effekttoppar när alla apparater används samtidigt som bilen/bilarna ska laddas
  • använda sparad el som en back-up vid strömavbrott
  • boosta elbilsladdningen

Hur utvecklar ni er produkt för tillfället?

Idag utvecklar vi våra produkter i Göteborg och Stockholm, allt från förstudier, design, konstruktion till test och mätning. Detta innefattar både mekanik och elektronik. Viss del sker med externa partners i vår direkta närhet.

Vår produktion sker i Göteborg och i norra Sverige. När vi nu industrialiserar våra produkter för ökande volymer ser vi oss om efter kompletterande produktionsställen. Vi strävar efter att ha lokal produktion, vilket gör att vi just nu tittar efter ytterligare partners i Sverige.

Vilka marknader finns ni på?

Vi finns just nu i Sverige och Danmark, men vi tittar på en rad olika marknader, bland annat Tyskland, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Spanien och Frankrike. Vår ambition är att vi ska finnas i 10 länder 2021. Vi tror att potentialen är störst på de marknader där elpriset är högt i kombination med bristande elnät och ökad försäljning av elbilar och solpaneler.

Vårt fokus just nu är inställt på närmarknaderna där det sker en snabb omställning till mer el med insatt och förändringsbenägen befolkning.

Hur upplever ni bemötandet från kunder kring er digitala teknik?

Vi upplever intresset som mycket stort. Vi har haft flertalet seminarier runt om i landet (flera nya är planerade) om kombinationen av energiomställningen tillsammans med effektbalansering. Många går just i tankarna om att skaffa det "gröna paketet" till hemmet. Med andra ord både solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Vi ger dem information om vad de ska tänka på och hur man kan göra detta ekonomiskt försvarbart på en relativt kort tid.

Alla vill ju att elen skall fungera som vanligt oavsett hur mycket som kopplas in i huset. I och med att vi kan styra belysning och apparater via våra "noder" som i sin tur pratar med vårt effektbalanseringslager tar vi in digitaliseringen och IoT i husen på ett enkelt sätt. All styrning och övervakning finns i molnet och i din telefon om du vill.

Vad är kritiskt för er i ert arbete framöver?

I en uppstart som vi just nu befinner oss i ser vi också olika utmaningar. Att växa utanför Sverige och Norden är en. Här gäller det att bygga nätverk och distributionskanaler i multipla länder och samtidig ha koll på olika standarder och kravbilder.

En annan är personer och resurser både inom mekanik, elektronik, projektledning och försäljning i Sverige och utomlands.

Båda dessa faktorer ser vi som nycklar för att lyckas.