Tyck till om förslagen för roller och ansvar och energigemenskaper

2019-05-03 16:55

Nu kan du ta del av åtta förslag gällande roller och ansvar för flexibilitet. Förslagen ska bidra till arbetet med att öka flexibiliteten i elsystemet. Den 10 maj håller vi en hearing om förslagen men redan nu kan du lämna dina synpunkter.

Förslagen har tagits fram av en arbetsgrupp tillsatt av Forum för smarta elnät, med representanter från olika delar av energibranschen. Under arbetets gång har även två workshoppar hållits för att inhämta synpunkter från aktörer och elkunder. De slutliga rekommendationerna, som kommer att presenteras i sommar, ska bidra till att klargöra roller och ansvar för flexibilitet – närmare bestämt för lager, laststyrning och aggregering. Arbetsgruppen har också identifierat ett antal nyckelfrågor gällande införandet av medborgarenergigemenskaper, som en ny part på energimarknaden.

Du är välkommen att bidra med dina synpunkter på förslagen och de är viktiga för arbetsgruppens fortsatta arbete. Det finns tre sätt att bidra med synpunkter: på plats under hearingen den 10 maj i Stockholm, via webbsändningen av hearingen eller via mail fram till den 13 maj.

Två dokument att lämna synpunkter på

Dokumentet Flexibilitetsförslag innehåller åtta förslag gällande lager, laststyrning och aggregering. Inför det fortsatta arbetet med rekommendationerna önskar arbetsgruppen få synpunkter på exempelvis om något förslag saknas, bör tas bort eller bör revideras.

I dokumentet Medborgarenergigemenskaper har arbetsgruppen identifierat 12 nyckelfrågor som bedöms få stor betydelse för införandet av medborgarenergigemenskaper i Sverige. Arbetsgruppen önskar få synpunkter på på exempelvis om någon nyckelfråga saknas, bör tas bort eller bör revideras.

Du hittar båda dokumenten längre ner på sidan.

Skicka dina synpunkter

Skicka dina synpunkter till in...@swedishsmartgrid.se senast den 13 maj 2019. Märk mailet med ROA för flexibilitetsförslagen och/eller MEG för medborgarenergigemenskaper.

Arbetsgruppen för roller och ansvar

I arbetsgruppen ingår representanter från följande organisationer: ABB (ordförande), Fortum, IKEA, E.ON, Energimyndigheten, Forum för smarta elnät, Vasakronan, Siemens, Vattenfall, Energiföretagen, Skellefteå kraft, Svenska kraftnät, Power Circle och branschföreningen Oberoende elhandlare.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har deltagit på arbetsgruppens möten för att bidra med expertkunskap, men ingår inte i arbetsgruppen. Ei har ett pågående regeringsuppdrag att ta fram författningsförslag för genomförandet av det nya elmarknadsdirektivet "Ren energi för alla i europa".