Tillsammans framtidssäkrar vi elsystemet

2018-10-30 09:43

Den 15 november arrangerar Forum för smarta elnät konferensen Framtidens elsystem tillsammans med Power Circle och Energimyndigheten.

Syftet med konferensen är att höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Dessutom bjuds på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och hur man skapar framgångsrika samarbeten.

– Vår förhoppning med konferensen är dels att inspirera till fortsatt utveckling av elsystemet genom att dela kunskap och erfarenheter, dels att öppna dörrar för ytterligare forskning, innovation och nyskapande samarbeten, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.

Resultaten från ett stort antal projekt kommer att presenteras under dagen, de allra flesta inom Energimyndighetens forskningsprogram SamspEl. Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén är en av talarna. Medverkar gör även representanter från flera av landets energibolag tillsammans med startup-företag och forskningsaktörer.