Strategi för ökad flexibilitet lanseras den 14 september

2017-09-06 11:23

Torsdagen den 14 september lanserar Forum för smarta elnät en strategi för ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät, på IVA i Stockholm. Lanseringen inleds av Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister samt ordförande Forum för smarta elnät.

Moderator är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och strategin presenteras av Catarina Nauclér, ordförande för arbetsgruppen som tagit fram strategin samt forsknings- och utvecklingschef, Fortum. Strategin publiceras den 14 september på swedishsmartgrid.se

Mer om programmet här.