Startskott för näringslivskluster

2017-11-30 09:37

Power Circle initierar nu ett projekt som ska ge underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät.

Syftet är att de företag som ingår i klustret kommer att kunna utbyta erfarenheter och få stöd för att genom sitt verksamhetsområde verka för energiomställningen nationellt och internationellt. Det framtida klustret ska bidra till utveckling och spridning av innovationer i den globala ekonomin och även bidra till ökad stimulans av investeringar i svenska innovationer och kompetenshöjande insatser inom energiområdet. Inom studien ingår även kartläggning av befintliga initiativ på området.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Power Circles partnerföretag och andra duktiga aktörer undersöka hur svenska produkter och kompetens inom framtidens elsystem kan bidra ytterligare till en hållbar samhällsutveckling i andra länder, med export och jobbskapande i Sverige som resultat, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Företag i smarta elnätsbranschen arbetar med bland annat integration av förnybar och decentraliserad energi, laddinfrastruktur för elfordon, realtidsövervakning och styrning, avancerad mätinfrastruktur, system för förbrukarflexibilitet och teknik för styrning och kontroll av transmission och distribution. I Sverige finns mycket teknik och kunskap på dessa områden som man genom ett framtida ökat samarbete inom branschen hoppas kan bidra till ökad export.

Samlar branschen

Arbetet med förstudien är i linje med strategin "Från forskning till internationalisering" som Forum för Smarta Elnät lanserade i oktober i år. I samband med strategin gjordes också en kartläggning av svenska företag i branschen och ett antal internationella marknader identifierades som särskilt intressanta.

– Vi ser en stor tillväxtpotential inom smarta elnät i Sverige och internationellt. Näringslivsklustret är en del i att realisera strategin genom att samla branschen, skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och öppna dörrar för företagen att göra affärer på nya marknader, säger Maria Sandqvist, kanslichef för Forum för Smarta Elnät.

Förstudien pågår november 2017 till maj 2018 och genomförs i samarbete med Teknikföretagen och Forum för Smarta Elnät med finansiering från Energimyndigheten.

Vill du och ditt företag vara involverade i arbetet? Just nu söker Power Circle deltagare till såväl enkätstudie som fokusgrupper för att diskutera förutsättningar, behov och struktur för ett framtida kluster.

Kontakta projektledare Anna Wolf på anna....@powercircle.org för att veta mer.