Smarta elnät tar plats under Nordic Clean Energy Week

2018-03-14 16:04

Vi står värd för smarta elnäts-arenan när Malmö och Köpenhamn blir internationell mötesplats för energisektorn under en vecka i maj.

Nordic Clean Energy Week är samlingsnamnet för en mängd aktiviteter som anordnas i Malmö och Köpenhamn den 21–25 maj, i anslutning till att världens energiministrar samlas för att diskutera den globala omställningen till en förnybar framtid.

Forum för smarta elnät står under veckan värd för The Smart Grids Arena, ett heldagsprogramden 22 maj i Malmö om bland annat innovation, marknadslösningar och hur smarta elnät kan bidra till omställningen till ett helt förnybart elsystem.

– Vi vill lyfta fram möjligheterna med teknik och tjänster inom smarta elnät, men vi har också sett till att det ska finnas gott om tid för samtal. Det ska vara en öppen arena med plats för inspiration och kunskapsutbyte, säger Albin Carlén, projektledare på Forum för smarta elnät.

Dagen modereras av Malin Strand från regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Fullständigt program för dagen kommer att publiceras inom kort och anmälan öppnar i mitten av mars.