Så tycker företagen om incitament för investeringar

2017-10-06 11:44

Ger intäktsramsregleringen tillräckliga incitament för nätägare att investera i lösningar för smartare elnät? Enligt en rapport som Copenhagen Economics har tagit fram på uppdrag av Forum för smarta elnät är svaret nej.

Intäktsramsregleringen bestämmer hur mycket nätägarna får ta betalt av sina kunder. Det är Energimarknadsinspektionen som är ansvarig myndighet för nätregleringen inklusive den incitamentsreglering som ska ge nätägarna incitament för att investera i ny digital teknik.

– Vi ville se om incitamentsregleringen har lett till nya investeringar och om inte, varför i så fall? Berättar Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Copenhagen Economics har, på uppdrag av forumet, genomfört en enkät och djupintervjuer med nätägare, företag som tillverkar hårdvara för elmarknaden med flera. Slutsatsen är att företagen inte anser att incitamentsregleringen gör någon verklig skillnad. Orsaken är att det är intäktsramsregleringen som helhet som är styrande för vilka investeringar nätägarna gör. Nuvarande nätreglering ger nätägarna möjlighet att kompensera för investeringar i traditionell teknik, genom nättariffen. Däremot saknas det i stor utsträckning incitament för investeringar i ny smart elnätsteknik.

– Konsekvensen kan bli att företagen fortsätter att göra investeringar i traditionell teknik, vilket är illavarslande om vi ska ha smarta elnät, säger Marielle Lahti.

Rapporten ger ett antal förlag på hur incitamenten skulle kunna ändras i intäktsramsregleringen. Forum för smarta elnät tar dock inte ställning om dessa lösningar är de mest samhällsekonomiskt lönsamma.

De intervjuade företagen uttryckte också en stark önskan om vägledning och en tydligare målbild av vad smarta elnät är. Man menar att det är viktigt för att man ska göra investeringar som är långsiktigt hållbara och samhällsekonomiskt vettiga.

– Den slutgiltiga målbilden utgår från energiöverenskommelsen, det vill säga 100 procent förnybar el till 2040. Smarta elnät är en möjliggörare för detta men vi definierar inte hur och med vilken teknik. Vi vet inte vilken teknik som är smartast om fem år, därför fokuserar vi på vad smarta elnät ska bidra till att uppnå, säger Marielle Lahti.

Ta del av rapporten här.