Storbritannien ställer om till ett smart energisystem

2019-02-21 16:49

I vår serie analyser av kommersiella möjligheter på utländska marknader, har turen nu kommit till Storbritannien. Rapporten är tänkt som ett stöd för små- och medelstora svenska företag som vill veta mer om vilken potential som finns att göra affärer. 

Precis som Sverige ser den brittiska regeringen ett smart elnät som en förutsättning för omställningen till fossilfritt, effektivt och pålitligt energisystem. Det finns ett flertal regeringsinitiativ för att stödja utvecklingen och för att integrera smarta elnäts-lösningar. Efterfrågeflexibilitet, laddinfrastruktur och energilagring är några växande trender på den brittiska marknaden.

Utvecklingen skapar möjligheter för svenska företag. Den rapport som Forum för smarta elnät tagit fram syftar till att ge en bild av marknaden, identifiera tillväxtområden och nyckelaktörer samt identifiera var de främsta affärsmöjligheterna finns för svenska företag.

– Storbritannien har en väldigt ambitiös strategi för omställningen av sitt energisystem som också omfattar värmesektorn. De har även en reglering som stimulerar investeringar i smart teknik och det satsas hårt på digitaliseringen, säger Albin Carlén, projektledare för internationalisering på Forum för smarta elnät.

I Storbritannien finns en uttalad politisk vision och en handlingsplan för ett smart elnät. Drivkrafterna är att

  • öka elnätets robusthet och säkerhet
  • att integrera mer förnybar energi
  • att minska kostnaderna för elnätet och ge konsumenterna mer kontroll
  • att stödja den inhemska industrin och säkra arbetstillfällen.

– Senare i vår kommer vi att arrangera ett seminarium med fokus på potentialen på den brittiska marknaden, där man även får råd av experterna om vad man ska tänka på när man vill etablera sig i Storbritannien, säger Albin Carlén.