Nu finns filmen från vår konferens om NIS-direktivet

2018-06-14 10:52

Den 5 juni var Forum för smarta elnät medarrangör till en konferens om cybersäkerhet och EU:s NIS-direktiv tillsammans med Energiföretagen, MSB och Energimyndigheten. Nu kan du se filmen från konferensen.

Digitaliseringen av alla delar av samhället fortsätter samtidigt som säkerhetsfrågan är aktuellare än någonsin. Företag och organisationer måste därför skärpa sin cybersäkerhet och skapa en bättre beredskap för nya typer av cyberhot.

Som följd har EU pekat ut energiförsörjningen som ett av sju kritiska områden med behov av ökad säkerhet i nätverks- och informationssystem. Ett nytt direktiv, NIS-direktivet, ska vara infört i svenska företag redan i år.

Konferensen den 5 juni riktade sig till säkerhetsansvariga och personer på ledningsgruppsnivå, samt andra med intresse för NIS-direktivet och de konsekvenser det kan medföra.

Medverkande del 1:

  • Pernilla Winnhed, Energiföretagen
  • Maria Sandqvist, Forum för smarta elnät
  • Christoffer Karsberg, MSB
  • Fredrik Pettersson, Basalt
  • Tommy Wahlman, Energimyndigheten

Medverkande del 2:

  • Carl Önne, MSB
  • Siren Hofvander, Min Doktor
  • Jonas Dellenvall, Advenica

Medverkande del 3:

  • Gitte Bergknut, EBITS
  • Anders Fredriksson, Energiföretagen