Två viktiga hearings på en dag

2018-04-13 14:55

Torsdagen den 12 april genomförde Forum för smarta elnät två hearings – om flexibilitetsbehovet 2040 och om aggregatorsrollen. Stort tack till alla er som bidrog med kloka inspel!

De två preliminära rapporter som presenterades under dagen, Flexibilitet i en ny tid och Aggregatorns roll på den svenska elmarknaden togs på det stora hela väl emot och inspelen var många, bland både talare och deltagare.

– Det var mycket värdefullt med perspektiven från olika aktörer på elmarknaden, och det kom upp många och bra frågor och kommentarer som vi tar med oss i arbetet med att färdigställa rapporterna. Det är otroligt viktigt att branschen får tycka till, säger Maria Sandqvist på Forum på smarta elnät.

Båda rapporterna presenteras i en slutlig version i juni och är ett viktigt steg på vägen i realiserandet av flexibilitetsstrategin.

– Rapporterna bidrar med ny kunskap vilket också deltagarna under dagen gav uttryck för. En analys av flexibilitetsbehovet utifrån förverkligandet av energiöverenskommelsen har inte gjorts förut. Dessutom lyfter den fram behovet under olika tidshorisonter, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

De preliminära rapporterna samt talarnas presentationer hittar du nedan.